Search

כפיפת מרפקים במשקולות יד/גומייה

כפיפת מרפקים במיד פוזישן - פטישים - HOME

כפיפת מרפקים בפרוניישן

הרחקת כתפיים בעמידה עם משקולות יד - DB

כפיפת כתף

הרחקה אופקית בהטעית גב ב- 90 מעלות

לחיצת כתפיים באחיזה צרה בסופיניישן

הרחקת כתפיים בעמידה - מסביב לעולם

כפיפת כתף עם פלטה/משקולת מצד לצד

פשיטת מרפקים בהטיית גב

לחיצת כתפיים בהטיית גב ידיים על משטח

כפיפת כתף עם גומייה

הרמת שכמות - אפוורד רוטיישן

פלאנק

לחיצת כתפיים בישיבה

אופניים - HOME

שכיבות שמיכה יהלום

כפיפות בטן

פשיטת מרפקים על משטח

הרמת ירך בשכיבה

פשיטת מרפקים בשכיבה עם משקולות יד על ספסל

פלאנק ציידי ברוטציה - HOME

פשיטת מרפקים ידיים על משטח

מטפס הרים - HOME

שכיבות שמיכה על מרפקים

פלאנק + הרחקת ירך

שכיבות שמיכה מרפקים כלפי פנימה

ראשן טוויסט

פשיטת מרפקים עם משקולות מאחורי הראש על כיסא

קרוס פיקס

פשיטת מרפקים יד יד עם משקולות מאחורי הראש על כיסא

הרמת ירך ליד נגדית

חזה בשיפוע שלילי על ספסל

פלאנק + ברכיים למרפק

חזה בשיפוע חיובי על ספסל

פינגווין - HOME

פרפר בשכיבה

לחיצת חזה על משטח ישר

שכיבות שמיכה נפץ (קפיצה)

שכיבות שמיכה בחצי עיגול + יהלום

שכיבות שמיכה קשת רחב מצד לצד

שכיבות שמיכה

חתירה צרה בגומייה

חתירה רחבה בהטעיה בגומייה

חתירה רחבה בהטעיה עם משקולות יד

סופרמן גב תחתון בשכיבה

פול אובר ב-DB

לחיצת חזה באחיזה צרה עם משקולות יד על מזרן/ספה

הרחקת כתפיים בעמידה בגומייה/DB

חתירה צרה

פלאנק + ירידה למרפקים

לחיצת חזה בשיפוע אמצע

חתירה מעלה בעמידה כנגד משקולות חופשי

יד קדמית טריפל סט 21

לחיצת חזה בשיפוע שלילי במוט אולימפי

קירוב אופקי בפולי עליון(פרפר)

קירוב אופקי בפולי אמצע(פרפר)

קירוב אופקי בפולי תחתון

קירוב אופקי במשקולות יד בשיפוע חיובי על ספסל(פרפר)

קירוב אופקי במשקולות יד בשיפוע אמצע על ספסל(פרפר)

לחיצת חזה בפולי תחתון על ספסל בשיפוע חיובי

לחיצת חזה בפולי תחתון על ספסל בשיפוע אמצע

פשיטת מרפקים בפולי עליון עם חבל

פשיטת מרפקים בהטעית גב בפולי עליון עם חבל

פשיטת מרפקים בפולי עליון ללא ידית אחיזה

פשיטת מרפקים על ספסל עם מוט דבליו (לחיצה צרפתית)

לחיצת חזה באחיזה צרה עם מוט אולימפי

פול אובר בפולי עליון עם מוט אחיזה

קירוב שכמות באחיזה רחבה בפולי עליון

קירוב שכמות באחיזה צרה בפולי עליון

חתירה רחבה בישיבה בפולי אמצע

חתירה צרה בישיבה בפולי אמצע

פול אובר במשקל חופשי

חתירה יד יד עם במשקולות

חתירה צרה במוט אולימפי/t bar

מתח באחיזה רחבה פרוניישן

מתח באחיזה רחבה סופיניישן

חתירה רחבה בהטעיית גב עם מוט אולימפי

דדליפט עם מוט אולימפי

פשיטת גב על מזרן

פשיטת גב בכיסא רומי

חתירה רחבה בפולי אמצע בעמידה

חתירה צרה בפולי אמצע בעמידה

לחיצת חזה בשיפוע חיובי במוט אולימפי

לחיצת כתפיים עם מוט אולימפי

לחיצת כתפיים עם משקולות יד

כפיפת כתף עם משקולות יד בעמידה

הרחקה ליטרלית של הכתף פייס פול

הרחקה אופקית בהטיית גב על ספסל

הרחקה אופקית בפולי אמצע

כפיפת מרפקים כנגד פולי תחתון עם חבל - פטישים

כפיפת מרפקים כנגד פולי תחתון עם מוט

כפיפת מרפקים ידי יד בפולי אמצע

כפיפת מרפקים בשכיבה כנגד פולי תחתון

כפיפת מרפקים עם משקולות יד בעמידה

כפיפת מרפקים במיד פוזישן - פטישים

כפיפת מרפקים במוט דבליו באחיזה צרה במכונה יעודית

הרמת ירך בשכיבה על מזרן

הרמת ירך בשכיבה עם מוט אולימפי

כפיפות בטן בהצטלבות עם יד לרגל עם משקולת יד

פינגווין

פלאנק צידי עם רוטציה

אופניים

מטפס הרים

מטפס הרים - מתקדמים

כפיפות בטן עם מוט שהרגליים נוטות למעלה

כפיפות בטן בשיפוע שלילי עם משקל

הרמת ירך בשיפוע שלילי בהטעיה מצד לצד + סופר סט

הרמת ירך בשכיבה בשיפוע שלילי + איקסים סטטי

כפיפות בטן בהטעיה מצד לצד

ארובי סט 1 - מתחילים

ארובי סט 2 - בינוני

ארובי סט 3 - מתקדמים

ארובי סט 4 - מתקדמים

ארובי סט 5 - בינוני

ארובי סט 6 - מתקדמים

ארובי סט 7 - בינוני

ארובי סט 8 - מתחילים

ארובי סט 9 - מתחילים

ארובי סט 10 בנות - מתקדמים

ארובי סט 11 - מתקדמים

ארובי סט 12 בנות - מתקדמים

ארובי סט 13 בנות - בינוני

ארובי סט 14 בנות - בינוני

ארובי סט 15 - בינוני

ארובי סט 16 - בינוני

ארובי סט 17 - בינוני

ארובי סט 18 - בינוני

ארובי סט 19 בנות - מתקדמים

ארובי סט 20 - מתקדמים

ארובי סט 21 - מתקדמים

ארובי סט 22 - מתקדמים

ארובי סט 23 - מתקדמים

ארובי סט 24 - מתקדמים

ארובי סט 25 - מתקדמים

ארובי סט 26 בנות - מתקדמים